ВНЕДРЕНА СИСТЕМА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА КАМИОНИ STOREIT – TRUCK 

 

Проектът включва следните модули: 
1. Структура на склада 
     Складът се построява в StoreIT посредством области, зони и места, както следва: 

    1.1. Област „Автопарк“ 
             1.1.1. Зона „Камиони“: към тази зона се асоциират всичките налични камиони и ремаркета 
                    1.1.1.1. Места: Всеки камион и всяко ремарке представляват отделно складово място, като името на
                                 мястото е регистрационният номер. Името на складовото място може да се отпечата във вид на
                                 баркод и да се запише в тага на RFID етикета.  

     1.2. Област „Склад“ 
             1.2.1. Зона „Склад“: към тази зона се асоциират стелажните редове 
                    1.2.1.1. Места: Местата в рамките на един ред имат хоризонтална координата и ниво. Името на мястото се
                                 образува от името на реда, хоризонталната координата (двуцифрено) и вертикалната координата                                       (двуцифрено). 

2. Основни данни 
    2.1. Стокови групи: 
           2.1.1. Влекач: към тази група се асоциират всички артикули, които се помещават във влекача 
           2.1.2. Ремарке: към тази група се асоциират всички артикули, които се помещават в ремаркето 
   2.2. Мерни единици: използват се мерни единици, идентични с тези от ERP системата 
   2.3. Артикули: Всички артикули се асоциират с една от двете групи артикули (влекач или ремарке), за да може впоследствие техните наличности, маркирани с уникални RFID тагове, да се поставят на съответните места 
   2.4. Типове RFID тагове: 
          2.4.1. PL: Хартиен RFID етикет 
          2.4.2. ML: RFID етикет за метал 
          2.4.3. MT: Твърд RFID таг за метал 

3. Управление на наличностите 
Наличностите в StoreIT съдържат следните данни: 
       – Номер на тага: Уникален номер на тага, с който е маркирана съответната наличност. Номерът се отпечатва във
          вид на баркод върху RFID етикета и се записва в тага му. 
       – Артикул: Артикулът, който е маркиран със съответния таг. 
        – Мерна единица 
        – Количество 
        – Актуално местоположение: 
                 * Камионът, в който се намира артикулът, маркиран със съответния таг, 
                 * Ремаркето, в което се намира артикулът, маркиран със съответния таг или 
                 * Мястото в склада, на което се намира артикулът, маркиран със съответния таг 
        – Дата на създаване на наличността: записва се дата и час на създаване на наличността 
        – Статус на инвентаризация 
        – Дата на последна инвентаризация 

4. Инвентаризация 
В зависимост от вида на инвентаризацията, тя се създава с различен набор от наличности. Видовете инвентаризации са: 
        – Приемо-предавателна инвентаризация – при смяна на шофьора 
        – Инвентаризация при предаване на камион в сервиз 
        – Инвентаризация при връщане на камион от сервиз 
        – Засичане на гориво 

Инвентаризациите се зареждат на мобилно устройство за обработка. Тъй като WLAN обхватът не е гарантиран на
цялата площадка, съществува offline функционалност за обработка на инвентаризацията и последващо връщане
на данни към сървъра. Могат да се избират за обработка и зареждат повече от една инвентаризации. 

5. Интеграция с ERP системата 
Създаден е модул за интеграция с ERP системата Microsoft Dynamics NAV 2013 и WMS системата StoreIT. Обменът на данни между двете системи ще протича посредством WEB услуги. 

6. Ползите от реализирания проект 
Ползите от внедряването на новата система са многобройни. Освен, че тя намалява сериозно времето за операциите на паркинга и редуцира грешките, тя е много ценна и за финансовия отдел на фирма Дискордия. Защото сега данните от инвентаризацията автоматично се „наливат“ в ERP системата, в момента, в който RFID устройството влезе в обхват на wifi мрежата. 

https://www.logistika.bg/bg/menu/23/post/27591/Unikalna-sistema-pesti-mnogo-vreme-i-pari-na-Diskordia?fbclid=IwAR3u1nrOnSff3VXF9HZdu271Gzv1Nx7dqaQIC2WN7lPcmtTB4aa_npGwgeA