Складовата система StoreIT при “Технополис” и “Практикер”

В сферата на търговията и дистрибуцията ефективното управление на складовите процеси е от ключово значение за осигуряване на гладко функциониране на бизнеса и задоволство на клиентите. Според това се радваме да съобщим, че водещите вериги за домакински стоки, „Технополис“ и „Практикер“, се довериха и вече се възползват от иновативната складова система StoreIT за оптимизация на своите операции.

Кратко представяне на клиента

Видеолукс Холдинг, основана през 1992 година, е собственик на вериги магазини „Технополис“ и „Практикер“ с предмет на дейност – внос и търговия на битова електроника и домакински електроуреди. Компанията изгражда нов логистичен център, като съоръжението ще увеличи площта на настоящия склад на компанията с 10 500 кв. м., която е почти 50% от настоящия им склад в района на Елин Пелин.

Цели на проекта

Главната цел на проекта е автоматизация и оптимизация на складовите процеси на новия логистичен център, използван и от двете вериги магазини „Технополис“ и „Практикер“, като плановете са да подпомага и тяхната онлайн търговия.

От гледна точка на съхранението на стоките има обособени следните складове:

 • Физически склад за краткотрайно и дълготрайно складиране на стоките
 • Логически (виртуален) склад за върнати стоки, запазени стоки и онлайн магазин
 • Фиктивен склад, в който се „натрупват“ наличности, които са получени в резултат от различни складови процеси и не съществуват реално: от липси, инвентар и други.

Проектът ще включва и модул за калкулиране и фактуриране на складовите услуги, тъй като логистичният център се използва от няколко различни фирми.

Предизвикателствата

Реализацията на проекта с WMS система StoreIT изисква синхронизация на много нива и с различни системи, които клиентът използва при извършване на дейността си:

 • Интерфейс и интеграция с ERP системата SAP на клиента.
 • „Технополис“ и „Практикер“ имат сложна структура на склада, конфигурирането на която е комплексна задача от гледна точка на удобството за използване от страна на крайния потребител.
 • Реализирането на експедиция от склада се извършва с помощта на модул PTV Route Optimizer, чрез който се планират и оптимизират маршрутите на курсовете за доставка на всички продажби.

Описание на проекта

За реализиране на проекта се използва стандартната WMS система StoreIT. Функционалността на WEB клиента и на мобилното приложение StoreIT mobile се адаптират към складовите дейности на „Технополис“ и „Практикер“. Проектът обхваща следните модули и дейности:

 • Входящи доставки и прием в склада спрямо получените поръчки от SAP системата.
 • Складиране на продукти в съответните складови зони с функционалност за автоматично търсене на складови места по зададени критерии.
 • Продажба, експедиция и оптимизация на курсовете за доставка с проследяване на поръчката от излизането от склада през товарене в камиона до разтоварването при клиента.
 • Функция за инвентаризация (начална и/или редовна) на склада или на части от него.
 • Трансфер на стоки между складовете.
 • Групови доставки между магазините през централен склад.
 • Разработване на мобилни функции, отговарящи на всяка от наличните в WEB клиента, посредством които работниците, обслужващи склада, да извършват ежедневната си дейност.

Реализацията

Проектът стартира с обсъждане на задание и създаване на работна спецификация през февруари месец 2021 година и все още е в процес на разработка, тъй като се синхронизират дейностите по интеграция с ERP системата SAP.