Успешно имплементирахме системата за инвентаризация на камиони StoreIT-Truck за “Discordia”

Кратко представяне на клиента

Фирма DISCORDIA е основана през 1992 година във Варна. Дейността й обхваща всички аспекти на транспортните, спедиторски и логистични услуги в международен мащаб, а флотът им е значителен – почти 800 камиона.

За реализация на проекта се използва стандартния ни продукт StoreIT – система за управление на складови стопанства. StoreIT-Truck представлява система за управление и автоматизация процеса на инвентаризация при предаване на смяната на камиони и ремаркета, техните наличности и места за съхранение на резервните компоненти.

Описание на проекта

Проектът включва WEB клиент и мобилно приложение, които позволяват добавяне на нови камиони/ремаркета към автопарка, създаване и принтиране на етикети, следене на наличности и параметри, инвентаризация на камиони и ремаркета. За да се реализира инвентаризацията се използва обозначаване на артикулите с RFID тагове, а самото засичане на наличността се реализира с RFID четците на мобилните устройства.

Всеки камион има оборудване, което включва определен набор от артикули. Всеки артикул се регистрира в системата и за него се генерира етикет с RFID таг, който се залепва на артикула и се асоциира към конкретен камион или влекач, за да бъде еднозначно проследен при всеки курс.

От WEB приложението се създава инвентаризация, която може да е приемо-предавателна (от шофьор на шофьор), засечка на гориво или подготовка за/от сервиз на превозното средство. Служителят, който прави инвентаризацията, минава с RFID четеца и сканира целия камион. В системата му се отбелязва какво е налично и какво липсва. Правят се контролни снимки за състоянието на камиона и снимки при определено събитие – например възникнала щета. Тези действия се извършват на паркинга, където няма Wi-Fi покритие, но при връщане на устройството на място с интернет, данните от RFID четеца се изпращат на WEB клиента и всички записи се качват на сървър, където могат да бъдат достъпни по всяко време.

Реализацията

Системата за инвентаризация на камиони StoreIT-Truck е внедрена при клиента в края на април 2021 и ползите от нея вече са значителни. Тя спестява много време и усилия на фирма DISCORDIA, защото вместо ръчна проверка, всяко оборудване в превозното средство се засича автоматично. Така времето за ръчна инвентаризация, отнемаща над 1 час, с помощта на StoreIT-Truck се съкращава на 5-10 минути.

Развитие на системата

Предстои бъдещо разширяване на възможностите на системата, внедрена при DISCORDIA, с функционалности, които са част от стандартната ни система за управление на складови стопанства – StoreIT. Например модул за дефиниране и регистриране на key performance индикатори, които се отчитат на определен от потребителя интервал. Тези индикатори са показател за това как протичат процесите при клиента – колко е средната продължителност на една инвентаризация, каква е производителността на хората на паркинга и много други. Стойностите на тези показатели динамично могат да се изграждат т.нар. dashboards – настроени за различните роли в системата и това позволява на мениджмънта да проследява процесите в един стегнат статистически вид.