Адаптиране на WMS системата StoreIT към бизнес процесите на „НЮ БОЯНА ФИЛМ“ АД

На 22.04.2021 беше инсталирана продуктивно системата за управление на склад StoreIT в „НЮ БОЯНА ФИЛМ“ АД.