складова програма, складов софтуер, програма за склад, система за управление на склад

Система за
управление на склад StoreIT

Внедряване в рамките на 3 месеца от подписване на договора
Включена в цената интеграция с ERP системата на клиента
Управление на транспортните задачи и оптимизация на маршрутите
Внедряване в рамките на разумен бюджет
Платформено независима система
Поддържане на различни собственици на стоката в един склад и фактуриране на складови услуги
Минимизиране на първоначалната инвестиция чрез възможност за ползване на системата като облачна услуга

Ние ще се свържем с Вас


Име и Фамилия
Имейл адрес
Телефон
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

Интерфейс

Интерфейсът на StoreIT е проектиран да бъде изключително гъвкав и лесен за използване, като осигурява уеб-базиран достъп, който позволява на потребителите да работят с платформата от множество устройства.

Различни собственици

StoreIT предлага пълна функционалност за различни собственици и управление на складови площи за наематели, включително възможност за фактуриране на разходите за обслужване.

Мобилни приложения

Предлаганият от нас складов софтуер включва мобилни приложения, които са специално разработени за работа с хендхелд устройства, терминали за сканиране на баркодове и други мобилни устройства често използвани в складовите и логистични операции.

Платформена независимост

StoreIT е разработена да бъде платформено независима складова програма, като осигурява съвместимост с различни операционни системи (Windows, Linux) и бази данни (MySql, PostgreSQL, MS SQL Server, ORACLE, и др.).

IFD Инженеринг ООД предлага консултации за презентиране, анализиране и установяване на нужната персонализация на системата за управпение на склад StoreIT за Вашия бизнес. Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация.

+
Партньори
Специалисти
+
Години опит

Топология на склада

Представяне на структурата на склада: области, зони и места
Определяне на типовете складови места
Конфигуриране на стелажите в склада и генериране на складови места
Графично изобразяване на складовите места и съдържанието им
Дефиниране на транспортни маршрути на складовата площ

Основни данни

Стокови групи
Артикули
Типове товароносители
Транспортни средства
Методи на доставка
Мерни единици
Контрагенти (Групи контрагенти, Доставчици, Клиенти)
Цени (Продажни, Покупни)
Търговски отстъпки
Рецептури и комплекти

Управление на складови наличности

Товароносители: функции през WEB клиент – генериране на товароносители, подреждане един върху друг и функции за обработка през мобилно приложение – печат на етикети, преместване в склада, препакетиране
Наличности: складиране с или без товароносител, попълване на складови наличности
Транспортни задания: генериране на задания за прием на стоки в склада, задания за вътрешно-складови премествания, задания за попълване в зоните на изписване от склада
Инвентаризация: функции през WEB клиент – създаване на поръчки за инвентаризация и функции през мобилно приложение – обработка на поръчки за инвентаризация

Управление на транспорта

Създаване на свързани транспорти
Обработка на транспортни задания: чрез роботизирани складови системи, чрез мобилно приложение
Система за управление на кари: основни данни на транспортните средства, следене на местоположението им в реално време, разпределение на транспортните задания според работната зона и местоположението на карите

Доставки

Поръчки за доставка (от ERP системата на клиента или създадени в StoreIT)
Календар на очакваните доставки
Обработка на доставките през мобилно приложение
Подготовка на стоката за складиране и прием в склада

Продажби

Поръчки за продажби и резервиране на количества
Функции за обработка на продажбите през мобилно приложение: единично задание (един клиент), задание за паралелно изписване (няколко клиента) – групиране по подобие на маршрутите
Курсове за доставка: товарене и експедиция

Комисиониране

Човек към стоката
Стоката към човека
Подходи за оптимизация при изписването: Multi order picking; Позоново изписване с консолидация; Pick by Voice; Pick by Light

Производство

Рецептури на комплексните изделия
Производствени линии
Производствени задания: автоматично калкулиране на компоненти от рецептура, разход на компоненти; многостъпални производствени задания

Администрация на системата

Администриране на клиентите/собствениците на стоките в склада
Администриране на потребителите: функционални блокове, роли
Настройка на автоматичните процеси, шаблони и числови серии

Технически интерфейси (включени в стандартната система StoreIT)

ERP-Интеграция в реално време: Основни данни; Покупки; Продажби; Производствени задания; Складови наличности; Инвентаризация;
Интеграция с роботизирани складови системи
Изписване от склада с технология Pick by Light
Мото интерфейс за управление на кари
Топология на склада
Представяне на структурата на склада: области, зони и места
Определяне на типовете складови места
Конфигуриране на стелажите в склада и генериране на складови места
Графично изобразяване на складовите места и съдържанието им
Дефиниране на транспортни маршрути на складовата площ
Основни данни
Стокови групи
Артикули
Типове товароносители
Транспортни средства
Методи на доставка
Мерни единици
Контрагенти (Групи контрагенти, Доставчици, Клиенти)
Цени (Продажни, Покупни)
Търговски отстъпки
Рецептури и комплекти
Управление на складови наличности
Товароносители: функции през WEB клиент – генериране на товароносители, подреждане един върху друг и функции за обработка през мобилно приложение – печат на етикети, преместване в склада, препакетиране
Наличности: складиране с или без товароносител, попълване на складови наличности
Транспортни задания: генериране на задания за прием на стоки в склада, задания за вътрешно-складови премествания, задания за попълване в зоните на изписване от склада
Инвентаризация: функции през WEB клиент – създаване на поръчки за инвентаризация и функции през мобилно приложение – обработка на поръчки за инвентаризация
Управление на транспорта
Създаване на свързани транспорти
Обработка на транспортни задания: чрез роботизирани складови системи, чрез мобилно приложение
Система за управление на кари: основни данни на транспортните средства, следене на местоположението им в реално време, разпределение на транспортните задания според работната зона и местоположението на карите
Доставки
Поръчки за доставка (от ERP системата на клиента или създадени в StoreIT)
Календар на очакваните доставки
Обработка на доставките през мобилно приложение
Подготовка на стоката за складиране и прием в склада
Продажби
Поръчки за продажби и резервиране на количества
Функции за обработка на продажбите през мобилно приложение: единично задание (един клиент), задание за паралелно изписване (няколко клиента) – групиране по подобие на маршрутите
Курсове за доставка: товарене и експедиция
Комисиониране
Човек към стоката
Стоката към човека
Подходи за оптимизация при изписването: Multi order picking; Позоново изписване с консолидация; Pick by Voice; Pick by Light
Производство
Рецептури на комплексните изделия
Производствени линии
Производствени задания: автоматично калкулиране на компоненти от рецептура, разход на компоненти; многостъпални производствени задания
Администрация на системата
Администриране на клиентите/собствениците на стоките в склада
Администриране на потребителите: функционални блокове, роли
Настройка на автоматичните процеси, шаблони и числови серии
Технически интерфейси (стандартно)
ERP-Интеграция в реално време: Основни данни; Покупки; Продажби; Производствени задания; Складови наличности; Инвентаризация;
Интеграция с роботизирани складови системи
Изписване от склада с технология Pick by Light
Мото интерфейс за управление на кари

Успешни софтуерни решения повече от 25 години

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД е основана през 1993-та година с централен офис в София. Оттогава ние успешно разработваме ефикасни и сигурни ИТ решения на Европейския пазар.

Част сме от IFD Group. Работата ни е фокусирана в областта на WMS системи за складова автоматизация, ERP системи, мобилни решения, складови системи за средни и големи компании. Специализираме в разработки за ритейл сектора, а също така и в приложения за мобилна търговия. Те включват приемане на поръчки, продажби и инвентаризация в търговски обекти.

Ние постоянно следим и анализираме новите технологии в сферата на мобилността, комуникациите, ERP системите и оптимизацията на складовото управление. прилагаме при разработването на ИТ проекти за нашите клиенти.