StoreIT – Truck; StoreIT; системата за инвентаризация; RFID; WMS; RFID технологията; внедряване

StoreIT – Truck

Какво представлява системата за инвентаризация на камиони с RFID технология ?

Процесът на проверка на инвентара на камионите в автомобилния парк при смяна на шофьор или влизане в сервиз, отнема около един час. При него се проверява наличието или липсата на всички артикули, зачислени към камиона. Процесът е изключително отговорен, тъй като липсата на определен документ или апарат може да доведе до невъзможност за пътуване или много високи глоби в рамките на страната или ЕС.

StoreIT – Truck; StoreIT; системата за инвентаризация; RFID; WMS; RFID технологията; внедряване

Този процес се случва всяка седмица, а понякога и по-често и води до големи загуби на време и пари. Затова ние разработихме решение за инвентаризация на камиони StoreIT-Truck, базирано на системата за управление на складове StoreIT, предлагана от нашата фирма. Бизнес процесът „Инвентаризация“ се реализира посредством RFID тагове за обозначаване на инвентара на камиона.

Система за инвентаризация на камиони – StoreIT-Truck

Какво е предимството при RFID технологията?  

RFID таговете представляват етикети или други носители, в които е записан уникален номер на всеки предмет от инвентара на камиона. С него той се идентифицира в базата данни на StoreIT.

За разлика от сканирането с баркод скенер, което става артикул по артикул, при RFID сканирането, основано на радиовълни, процесът протича за всички тагове в обсега на четеца едновременно. При този процес е необходимо просто едно обхождане на камиона с мобилния терминал в ръка, което отнема няколко минути.

При първоначалната инвентаризация към всички предмети от инвентара се закрепват съответните RFID етикети или тагове, които впоследствие служат за автоматизираната проверка за наличност. В зависимост от мястото на закрепване се използват различни видове RFID тагове: хартиени етикети, етикети или тагове за метална повърхност, тагове за гумите на камиона и др.

Други полезни функции на решението  

С помощта на вградената камера на мобилния терминал могат да се документират щети или нередности по камиона. Снимките автоматично се зареждат в електронния архив на StoreIT, прикачат се към съответния инвентаризационен документ и се изпращат на отговорните лица по електронен път.

За всеки камион от автопарка, както и за предмети от оборудването като пожарогасители, застраховки, сертификати и др., могат да се задават определени събития със срок за изпълнение. При достигане на датата за известяване автоматично се уведомяват отговорните лица. При инвентаризация на камион също излиза предупреждение за събития с достигната дата на предупреждение.

Системата може да обменя данни с ERP, GPS и други системи, да засича километраж и гориво от бордния компютър на камиона.

Система за инвентаризация на камиони – StoreIT-Truck

Какво е необходимо за внедряването на StoreIT-Truck?

За да имплементация на решението е необходимо:

 1. Подсигуряване на хардуерната част:
  1.1 Осигуряване на сървър – достатъчна е виртуална машина под Linux с 4 процесорни ядра, 8 GB RAM и 500 GB дисково пространство.
  1.2 Закупуването на мобилни терминали с RFID четци на цена от две до четири хиляди лева в зависимост от производителя.
  1.3 Закупуване на принтер за печатане на RFID етикетите на цена около пет хиляди лева
  1.4 Закупуване на RFID етикети.
  1.5 Опционално закупуване на RFID тагове за гумите на камионите. Произвеждат се и гуми с интегриран таг, които само трябва да се регистрират с мобилния терминал.
 2. Закупуване и внедряване на софтуерното решение.
  2.1. Закупуване на софтуерен лиценз
  2.2. Изготвяне на задание, реализация на проекта и обучение на персонала
  2.3. Месечна поддръжка на системата

Други ползи от внедряване на инвентаризационното решение

Тъй като StoreIT-Truck е основано на нашия WMS продукт StoreIT, който представлява система за автоматизация на складове от най-висок клас, клиентът може срещу доплащане да получи пълен лиценз на WMS StoreIT, с която да управлява и складовете си.

Система за инвентаризация на камиони – StoreIT-Truck