За да можем да Ви изготвим най-точна оферта, попълнете следния въпросник:

Въпросник за WMS функциите и процесите – wms-storeit.com
1. Състояние на склада

2. ERP интеграция

2.1 Необходима ли е интеграция със съществуваща система?

3. Структура на склада

3.1 Автоматизация
3.3 Видове стелажи

4. Доставки

4.1 Доставки с предварителна поръчка
4.2 Доставки без предварителна поръчка
4.3 Преопаковане при приемане на стоката (създаване на товароносители с един единствен артикул, преместване в подходящи за складиране товароносители)
4.4 Вид на товароносителите
4.5 Регистрация на партидни номера
4.6 Регистрация на серийни номера
4.7 Регистрация на срок на годност
4.8 Cross-Docking (прехвърляне на приета директно за експедиция без складиране)

5. Контрол на качеството

5.1 При приемане на стока регистрират ли се показатели за качеството?
5.3 В ERP системата има ли в артикула флаг, който да означава задължителни за контрол артикули?

6. Връщане на стока

6.1 Трябва ли WMS системата да поддържа процес за връщане на стока в склада?
6.2 Използва ли се каталог с причини за връщането?
6.3 Контрол на върнатата стока във WMS
6.4 Контрол на върнатата стока в ERP

7. Складиране

7.1 Автоматично определяне на местата за складиране
7.2 Допълване на стока в съществуващ товароносител
7.4 Палетни
7.5 Стелажни
7.7 Блокови наземни (за едрогабаритни артикули)
7.8 Складове за насипни товари
7.9 Складове за течни товари
7.10 Складиране по ABC класификация на артикулите
8. Комисиониране
8.1 Single Order Picking (една поръчка наведнъж)
8.2 Multi Order Picking (няколко поръчки паралелно)
8.3 Човек към стоката
8.4 Стока към човека
8.5 С мобилен терминал
8.6 Pick by Light
8.7 Pick by Voice

9. Опаковане и експедиция

9.1 Има ли интеграция със спедиторски и др. системи
9.2 Пресмятане на броя кашони
9.3 Задаване на реда на опаковане
9.4 Печат на опаковъчен лист
9.5 Контрол на съдържанието чрез теглене
9.6 Контрол на процеса на товарене с мобилно приложение

10. Инвентаризация

10.1 Необходима ли е начална инвентаризация
10.2 Перманентна инвентаризация (при комисиониране)
10.3 Инвентаризация по извадка

11. Допълнителни функции

11.1 Фактуриране на складови услуги
11.2 Управление на опасни товари
11.3 Регистриране на партиди
11.4 Регистриране на серийни номера
11.5 Регистриране на срок на годност
11.6 Управление на консигнация
11.7 Автоматично попълване на запасите (при обособена зона за комисиониране)
11.8 Уплътняване на запаси
11.9 Управление на амбалаж (празни палети и др.)
11.10 Снабдяване на производства

12. Печатни функции

12.1 Етикет при приемане на стока
12.2 Етикет при изваждане на стока
12.3 Стокова разписка
12.4 Списък за комисиониране
12.5 Фактура

13. Параметри за натоварване

Лични данни